Prentsa Oharren banner

Gasteizek azaldu du zertan den hiri-plangintza berrian genero-ikuspegia sartzeko bere eredua

Gaur, Ana Oregi alkateordeak parte hartu du “Ciudades Sostenibles, un reto para el liderazgo femenino en demanda de instituciones sólidas” topaketan, zeina Pontevedrako Diputazioak antolatu baitu.

Gaur, alkateorde eta Lurraldea eta Klimaren aldeko Ekintza Saileko zinegotzi Ana Oregik azaldu du zertan den Gasteizko udalerriko hiri- eta lurralde-estrategietan genero-ikuspegia sartzeko eredua, “La Agenda 2030 y el papel de las mujeres en la administración pública del futuro” izeneko jardunaldien esparruan. Zehazki, “Ciudades sostenibles: un reto para el liderazgo femenino en el mundo local en la procura de instituciones sólidas” topaketan, zeina Pontevedrako Diputazioak antolatu baitu.

Ana Oregik azaldu du zer lan egin den Hiri Antolamenduko Plan Orokor berriaren aurrerapenarekin batera. Horretan, aztertu da HAPOren zein proposamen eta ekintza diren berdintasunaren aldeko eta esplizitatu eta aintzatetsi beharrekoak; genero-ikuspuntutiko hobekuntzak jaso ditu aurrerapeneko neurri eta konponbideetarako; jasota ez zeuden eta txertatu beharko liratekeen proposamenak eta ideiak proposatzen ditu; plangintzaren osagarri diren politikak identifikatzen ditu, eta beste hiri batzuetako adibideak aztertzen ditu.  Lan hori guztia “Hiri Antolaketarako Plan Orokor berrian genero-ikuspegia sartzea” dokumentuan jaso da, eta hura orain batzorde txostengilea berrikusten ari den plangintzaren dokumentazioaren eta izapidetzearen parte dira.

Gasteiz bizitzeko hiri eroso eta erraza izan da, berdinzale samarra, eta gizarte-laguntza sendoak eta zerbitzu eta ekipamendu onak zituen, baina eredu hori aldatu da, edo zenbait joerak gainditu dute. Horietako batzuk espontaneoak dira; beste batzuk, berriz, kohesio hura hautsi duten erabaki publikoen ondorio dira: hiri berria pribatizatuagoa da, lurraldean zabalagoa, gizarte-taldetan eta auzotan zatituagoa, eta bidea eskatzen duten eragile berriak ere baditu: gazteak, etorkinak, emakumeak, adineko pertsonak, dibertsitate funtzionala duten pertsonak, LGTB+ biztanleria… eta horiek guztiek auzitan jartzen dute aurreko eredua hain kohesionatu eta bidezkoa zenik. Funtsezko deritzogun dilema honen aurrean, genero-ikuspegia interesgarria da haren muin-muinean baitago: galdetzen du nola eskaini segurtasuna eta berdintasuna biztanle guztiei gero eta banakakoagoa den gizarte batean taldeen eta gizabanakoen ezberdintasuna eta emantzipazioa sakrifikatu gabe”, azaldu du Ana Oregik.

Ildo horretan, alkateordeak nabarmendu duenez, dokumentuan “ongizatearen kontzeptu berri bat eskatu, eta proposatzen da: gizarte-taldeen artean ondasunak eta zerbitzuak banatu ez ezik, hura egiteko orduan, pertsona gehiagoren hautatzeko eta asebetetzeko aukerak handitu daitezen moduan egitea. Hala, etxebizitza-politika ez da izango etxebizitzak arrazoizko prezioan eskaintze hutsa, baizik eta, horretaz gain, tipologia-, erabilera-, jabetza- eta sarbide-aniztasuneko baldintzetan eskaintzea, oraindik ezagutzen ez ditugun beste bizikidetza- eta familia-era batzuk posible izan daitezen. Eta, gainera, kontuan hartuko da zer eragin izango duten auzoen konplexutasunean eta errenten eta adinen nahasketan, eta saihestuko da eremu batzuk hobetzeak beste eremu batzuk hustea ekartzea, eta abar. Gauza bera esan liteke mugikortasunari, espazio publikoari, ekologiari eta ekonomiari buruz: kontua ez da esparru neutral edo huts bat eskaintzea, baizik eta taldeen eta lurraldeen arteko oinarrizko berdintasunari eutsiko dion, baina aldi berean barne-bereizketa eta asmaketa sozialeko ahalmena sustatuko dituen asmo handiko proposamen bat egitea.

Plan Orokor batek ilusioa pizten duen etorkizunerako proiektua behar du izan, eta askotariko itxaropen eta interesak batu, irudi komun baten inguruan. HAPOa ez dokumentu “tekniko” hutsa; aitzitik, hiriaren eredu baterako proposamen politiko baten isla teknikoa da. Generotiko ikuspuntua aplikatzean, ezinbesteko irizten diogu lehentasunak eta hiri-ereduaren helburuak aldatzeari, eta hori, izan ere, inplizitu dago plangintza berriaren proposamenean”, amaitu du Ana Oregik.

“Hiri Antolaketarako Plan Orokor berrian genero-ikuspegia sartzea” 

Share

Iraunkortasunaren aldeko Gobernu Lokalen Mundu-biltzarrean parte hartzen ari da Gasteiz aste honetan

ICLEIren Batzorde Betearazleko kide da Ana Oregi alkateordea, eta Gobernu Lokalen Sarearen Europako Batzordearen bost ordezkarietako bat

 

ICLEIk Suediako Malmö hirian antolatutako Iraunkortasunaren aldeko Gobernu Lokalen Mundu-biltzarrean parte hartzen ari da Gasteiz aste honetan, online. Gobernu lokalek eta eskualdeetakoek hiri-garapen iraunkorrean nola aurrera egin dezaketen aztertu eta eztabaidatzen ari dira bertan.

Ana Oregi alkateorde eta Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren arloko zinegotzia da Gasteizek mundu mailako biltzar horretan duen ordezkaria. Gainera, ICLEIko batzorde betearazleko aholkulari da, eta Sarearen Europako Batzordeko bost ordezkarietako bat.

Bazkide estrategikoekin konektatzen ditu biltzarrak sareko kideak, eta gai globalei buruz eztabaidatzeko plataforma bat eskaintzen du. Partaideen artean, ehunka gobernu lokal, eskualdeetako eta nazionalak daude, baita nazioarteko agentziak, sektore pribatuko ordezkariak, akademiko eta ikertzaileak eta planeta osoko talde komunitarioak ere.

50etik gora jardunaldi eta lantegi izango dira gainera, parte-hartzaileei aukera ematen baitiete munduko egungo gertakarien testuinguruan hiri-iraunkortasuna jorratzeko, konpromisoak hartzeko eta ideiak trukatzeko. Iraunkortasunaren arloko ekintza kolektiboan aurrera egiteko —bizkorrago aurrera egiteko— modurik onena aztertuko dute elkarrekin, ICLEIren bost garapen-bide interkonektatuak aintzat hartuta: emisio gutxiko garapena, zirkularra, erresistentea, ekitatiboa eta pertsonengan zentratua.

 “Erakunde horrek pisu handia du nazioartean, eta estu lan egiten du Nazio Batuekin eta Europako hainbat erakunderekin, gobernu lokalen iritzia aintzat hartzen dela ziurtatzeko. Gainera, sare tematikoen eta proiektu zehatz oso interesgarrien bidez esperientziak trukatzeko aukera ematen du”, nabarmendu du Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren zinegotziak.

 

BIDEOA  https://www.youtube.com/watch?v=OHpNOPam6cc

Share

Etxebizitzaren Udal Behatokia izango du 21 Zabalguneak 2021. urtearen hasieran

 

Udalerriko etxebizitzaren benetako egoera zentralizatua kontsultatzeko aukera emango du web-tresna berriak, eta mapa tematikoak, eduki estatistikoa, kartografia, txostenak eta azterlanak bilduko

 

Etxebizitzaren Udal Behatoki gisa baliatuko den web-plataforma definitu, sortu eta lehenengoz kargatzeko kontratua Estudios GIS SL enpresari adjudikatzea erabaki du 21 Zabalguneko kontseiluak gaur. Udal gobernuak Elkarrekin taldearekin lortutako aurrekontu akordioaren barruan bultzatutako proiektua da. EH Bildu taldeak ere eman dio babesa ekimenari.

10 asteko gauzatze-epea izango du enpresak, eta 20.100 euroko aurrekontua, behatoki berria abian jartzeko. Beraz, datorren urtearen hasieran izango da martxan zerbitzu hori hirian.

Etxebizitzaren arloko informazioa eta ezagutza eskuratu eta transferitzeko aukera emango duen tresna izango da Gasteizko Etxebizitzaren Udal Behatokia, perspektiba hirukoitz batetik: eremu publikoan erabakiak hartzeko prozesurako laguntza gisa, etxebizitza eskuratzeko eskubide unibertsala betetzen laguntzeko; herritarren, ordezkari publikoen, gizarte-eragileen eta sektoreko profesionalen informazio-eskaerei erantzuteko trena gisa, eta etxebizitzaren errealitatea ikuspuntu objektibo eta instituzional batetik gardentasunez erakusteko erreferente gisa.

Azkar eta modu intuitiboan kontsultatzeko aukera

 “Internet bidez eta beste hedabide batzuetan kontsulta daitekeen etxebizitzaren egoerari buruzko informazio asko dago, baina horrek ez du eskaintzen modu bizkor eta intuitiboan sektore horren problematika bere alderdi guztietan islatuko duen gordailu bat. Gasteizko udalerriko etxebizitzaren egoerari buruzko informazio estatistikoa eta bisuala atera, hautatu eta erakutsiko du behatokiak, egiaztatutako webguneetatik eta txostenetatik aterea, tresna arin eta intuitibo baten bidez kontsultatzerik izan dadin”, azaldu du 21 Zabalgunearen lehendakari Ana Oregik.

Elkarrekin taldearen bozeramaile Oscar Fernándezek, berriz, uste du neurri horrekin Gasteizko pertsona guztiei etxebizitza duina bermatzeko bidean aurrera egiteko tresna berri bat jartzen dela martxan. “Etxebizitzaren Udal Behatokiari esker, hiriko alokairuaren prezioen errealitatea ezagutu ahal izango dugu, gaur egun herritarren parte handi batentzat eskuraezinak baitira, eta gehiegikeriak ekidin eta etxebizitza eskuratzeko aukera bermatu”.

21 Zabalguneak berak egindako azterlanak gehitu ahal izango ditu behatokiak, orain eskuragarri ez dagoen informazioa emateko —problematika espezifikoei aurre egiteko interesgarritzat jotzen direlarik—, Gasteizko etxebizitzen egoerari buruzko erradiografia hobetze aldera. Gainera, azterketa partekatua egiteko lekua izango da, eta orobat albiste garrantzitsuenak jasotzeko, datu historikoak,  gaur-gaurko egoerak eta beste azalduko diren lekua. Guztia ere udalerriko eta inguruko etxebizitzaren errealitatearen isla objektibo bihurtzeko.

Gasteizko Etxebizitzaren Udal Behatokian txostenak eta estatistikak sortuko dira, eta pdf formatuan deskargatu ahal izango dira, eskatu ahala.

Informazio geografikoa eskainiko du, hainbat konturen inguruan —etxebizitzaren merkatua, hirigintza-plangintza, katastroa—, eta oinarrizko edo erreferentziazko beste baliabide kartografiko batzuk —auzoen mugaketak, barrutiak, kale-izendegi ofiziala, udalerriaren airetiko ortoargazki eguneratua…—. Gainera, gaikako mapak sortzeko ahalmena izango du, hala nola merkatuaren zonifikazioak, analisi-aldagai desberdinen arabera —salmenta-prezioak metro koadroko, alokairu-prezioak metro koadroko, etxebizitza-tipologia, biztanleria-dentsitatea eta abar—. Gasteizko Udalaren beraren datu-baseetatik eta mapetatik nahiz besteren iturri ofizialetatik sortuko da informazio hori.

Mapek oinarrizko hainbat funtzionalitate izango dituzte; aukera emango baitiote erabiltzaileari mapan modu arin eta intuitiboan nabigatzeko, edo geografikoki bilatu eta aurkitzeko ezaugarri semantiko jakin batzuk betetzen dituzten higiezinak edo higiezin-multzoak.

Share

Klima-aldaketaren kontrako politiken bere eredua azaldu du Gasteizko Udalak Ingurumen-iraunkortasunaren ASECAM foroan

Arabako hiriburuaren ibilbidea eta etorkizunerako konpromisoak azaldu dizkie Ana Oregi alkateorde eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegiko lehendakariak Valentziako enpresariei

 

Duela hainbat hamarkadatatik hona Gasteizen garatu diren klima-aldaketaren kontrako eta ingurumena babestearen aldeko politiken eredua azaldu du gaur goizean Ana Oregi alkateorde eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegiko lehendakariak, baita hiriaren etorkizunerako konpromisoak ere, hala nola Gasteiz Green Deal estrategian jasotakoak.

Ingurumen-iraunkortasunaren ASECAM foroan —Valentziako enpresarien aurrean— beren eredua azaltzera gonbidatuetako bat izan da Gasteizko Udala. Gaur bertan izan da jardunaldia, online. Ana Oregi ez ezik, beste hauek ere mintzatu dira: María Mendiluce, Garapen Iraunkorrerako Munduko Enpresa Kontseiluko zuzendari nagusia, eta Jesús Linares, SUSTENTAren fundatzaile eta lehendakaria, New York Awards 2019 “Klima-aldaketaren kontrako borrokaren enbaxadore” sariaren irabazlea. Saguntoko alkate Darío Morenok eta Valentziako Generalitateko Klima Aldaketaren zuzendari nagusi Celsa Monrósk eman diote amaiera ekitaldiari.

 

Share

Udalak iraunkortasunaren arloko politikak eta ekintzak jaso ditu argitalpen batean, “beste hiri batzuetarako gida eta tresna” izan daitezen

 

Ibilbidea eta egindako esku-hartzeak errepasatzeaz gain, “Vitoria-Gasteiz. Giza eskalako hiri bat” liburuak etorkizuneko jarduera-ildoak eta proiektuak aurkezten ditu

 

Alkateorde eta IGIko presidente Ana Oregik “VITORIA-GASTEIZ GREEN CAPITAL: giza eskalako hiri bat” liburua aurkeztu du gaur goizean. IGIk argitaratu du, azken 20 urteetan gure hirian mugikortasun iraunkorrari, biodibertsitateari eta azpiegitura berdeari lotuta egin diren politikak biltzeko.

“Oso tresna praktikoa da, eta Europako Hiriburu Berdea (2012) eta Global Green City (2019) izateak bultzaturik argitaratu dugu. Orrialde hauen bidez, gainera, hiri jasangarri eta erresiliente baterantz lanean jarraitzeko konpromisoa berresten dugu, pertsonak —haien osasuna, segurtasuna eta ongizatea— beste alderdi batzuen gainetik jarrita beti“, nabarmendu du Ana Oregik. Azaldu duenez, “neurri horiek liburu batean biltzea eta zabaltzea, horietako asko hiri-bizigarritasunaren alorrean jardunbide egokitzat jotzen baitira, Gasteizko herritarrei ezagutarazten laguntzen du eta beste hiri batzuei kopiatzerik izatea ahalbidetzen die, denok batera aurrera egin dezagun NBEk ezarritako GIHak betetzeko bidean, hirien etorkizuneko garapenari begira“.

Mugikortasunaren arloan, adibidez, kaleak oinezkoentzako bihurtzeko eta bizikleta sustatzeko politikak, garraio publikoaren berregituraketa edo lehen superetxadiaren egokitzapena gogoratzen dira.

Azpiegitura berdearen jarduketen artean, Eraztun Berdearen sorrera eta hiriko hainbat auzo eta espaziotan gauzatutako naturalizazio-proiektu ugariak nabarmentzen dira. Horien artean, erabilerarik gabeko orubeetan baratzeak eta hiri-basoak sortzea, landaredi autoktonoa sartzea eta faunaren babeslekuak sortzea, besteak beste.

“Jarduera horien bidez, batetik, motordun ibilgailuen trafikoa murrizten eta espazio publikoa handitzen ari da, eta, bestetik, natura hirian integratzen. Hori guztia lagungarria da airearen kalitatea hobetzeko, lurpeko ur-erreserbak handitzeko, uholde-arriskua murrizteko eta, azken finean, klima-aldaketari aurre egiteko eta hiria horretara hobeto egokitzeko “, adierazi du IGIko presidenteak.

Egindako ibilbidea eta esku-hartzeak errepasatzeaz gain, jarduera-ildoak eta proiektuak aurkezten dira, horien bidez etorkizuneko erronkei aurre egiten jarraitu nahi baitu Gasteizek.

Argitalpen hau COVIDen ondorioak pairatzen ari garen honetan iritsi da, eta agerian uzten du ingurumen osasungarria eta espazio publiko eta berdegune nahikoak eta kalitatezkoak izateko beharra“, nabarmendu du Ana Oregik.

Liburuan jasotako etorkizuneko erronken artean alkateordeak honako hauek aipatu ditu:

 • Gasteizko azpiegitura berdearen eraikuntza kolektibo eta partekatuan aurrera egitea, berdeguneak zabaltzeko eta azpiegitura berdea indartzeko kanpainak eta ekimenak sustatuz, gizarte-eragileen parte-hartzearekin.
 • Eraztun Berdea ixtea, Larragorri eta Mendebaldea proiektuen bidez.
 • Aramangeluko parke agroekologikoa sustatzea, Áncora de Abechuco lantegia zena birgaituz, hari lotutako ekipamendu berri gisa.
 • Olarizuko Lorategi Botanikoa sendotzea, erabilera publikoko ekipamenduak osatuz eta indartuz, eta ikerketa-, hezkuntza- eta sentsibilizazio-programa berriak bultzatuz.
 • Hiriko berdeari lotutako onurei buruz ikertzea eta ezagutza hobetzea.
 • Superetxadien ezarpenean aurrera egitea hiriko bizitegi-eremu osoan.
 • Superetxadien barrualdeetan oinezkoen lehentasuneko eremuak orokortzea, elkartzeko eta sozializatzeko espazio osasungarri gisa.
 • Bizikletentzako eta oinezkoentzako ibilbideen eskaintza sendotzea eta hobetzea, industrialdeekiko loturak
 • Eskola-bide seguruak
 • Bizikletentzako aparkaleku-irtenbide seguruen eskaintza zabaltzea.
 • Hiri-mugikortasunaren deskarbonizazioan aurrera egitea, garraio publikoaren elektrifikazioa eta hiri-logistikaren optimizazioa osatuz.
 • Aparkatzeko eskaintza arautua berrantolatzea, automobilen joan-etorriak arrazionalizatzera bideratutako kudeaketa integral baten bidez.

Liburua paperean eta digitalean argitaratu da, euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez, interesa duen edozein pertsona eta kolektibok eskuragarri izan dezaten. Argitalpena askotariko hartzaileei zuzenduta dago, eta, batez ere, administrazioetako teknikariei, hainbat sektoretako (mugikortasuna, lorezaintza, uraren kudeaketa, etab.) enpresa eta profesionalei, eta beste kolektibo sozial eta herritar batzuei.

Paperean, 250 ale argitaratu dira gaztelaniaz, 150 ingelesez eta 100 euskaraz, eta honako hauen artean banatuko dira: haiekin lan egiten duten hirien sareak, azterketa- eta ikerketa-zentroak, ingurumen-sektoreko enpresak eta haiekin lotutakoak, unibertsitatea eta herritarren kolektiboak, besteak beste.

Deskargatzeko estekak:

 

www.vitoria-gasteiz.org/ciudadaescalahumana

www.vitoria-gasteiz.org/humanscalecity

www.vitoria-gasteiz.org/gizaeskalakohiria

 

Share