VGaztea

Estatu Batuetan master ikasketak egiteko laguntzak

Becas

Izena emateko epea

2021/01/15etik 2021/02/05era

Informazioa

12 laguntza, Estatu Batuetan ikasketa horiek emateko akreditatutako unibertsitateetako eta goi-mailako hezkuntzako beste erakunde batzuetako master-ikasketak egiteko.

Iraupena hamabi hilabetekoa izango da, eta beste hamabi hilabetez luzatu ahal izango da, gehienez ere.

Eskabideak aurkezteko epea 2021eko urtarrilaren 15etik otsailaren 5eko 14: 00ak artekoa izango da (penintsulako ordua).

Eskabideak Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioaren Egoitza Elektronikoaren bidez formalizatuko dira.

Deialdia

Unibertsitate Ministerioa

Baldintzak

Eskatzaileek graduko titulua, lizentziaduna, arkitektoa, ingeniaria edo baliokidea eduki behar dute, edo lortzeko moduan egon behar dute, eta ikasketak 2017ko urtarrilaren 1aren ondoren amaitu behar dituzte. 2020-2021 ikasturtean ikasketak amaitzen ari diren ikasleek ezin izango dute deialdian parte hartu. Espediente akademikoak 7 puntu edo gehiagoko batez besteko nota izan behar du 0-10 eskalan, eta gutxienez 240 kreditu eginak dituela egiaztatu behar da.

Baldintza gehiagorako, kontsultatu deialdia.

Hornidura

Laguntzek honako hauek barne hartuko dituzte:

  • 2.220,00 €-ko hileko zuzkidura, Unibertsitate Ministerioaren kontura finantzatua.
  • Matrikulagatik edo tasa akademikoengatik, 20.000,00 €gehienez, hala dagokionean. Fulbright Batzordea arduratuko da destinoko unibertsitateari edo erakundeari zuzenean ordaintzeaz, Unibertsitate Ministerioaren kontura finantzatuta.
  • 1.500,00 €-ko zuzkidura joan-etorriko bidaia-gastuetarako, Fulbright Batzordearen kontura finantzatua.
  • Gorputzeko istripuen eta osasun-laguntzaren asegurua, Fulbright programak bekadunei eskaintzen diena.

Informazio gehiago.